Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Tasarım Rüçhan Hakkı Belgesi Ücreti » Şişli Patent Tasarım Rüçhan Hakkı Belgesi Ücreti 230 TL; Hizmet Ücreti: 99 TL; =Toplam: 347 TL' dir. (KDV Dahil)
Tasarım Rüçhan Hakkı Belgesi Ücreti

Tasarım Rüçhan Hakkı Belgesi Ücreti

Marka: Etkin Patent

Resmi Ücret + Harclar:₺194.92 + (KDV)

Hizmet Ücreti:₺99 + (KDV)

Toplam: ₺293.92 + (KDV)

Sepete Ekle

Türkiye dışında bir ülkede tasarım tescili için usulüne uygun bir olarak yaptıkları başvurulara ya da açılan sergilerdeki teşhire dayanarak başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde aynı tasarım için Türkiye' de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.

Tasarım Rüçhan Hakkı Belgesi Fiyatlarının Ayrıntıları Şu Şekildedir.

Hizmet TütüResmi Ücretler + HarçlarHizmet FiyatlarıToplam
Tasarım Rüçhan Hakkı Belgesi230 TL (KDV Dahil)99 TL + KDV347 TL (KDV Dahil)

İstenen Belgeler

1 Vekaletname ( Noter tastiği gerekmez. E-Posta ve/veya Faks üzerinden gönderilebilir. )

2 Yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.