Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Türk Patent Karara İtiraz Ücreti » Şişli Patent Türk Patent Karara İtiraz Ücreti; Resmi Ücret + Harclar: 262.71 TL + (KDV)+ Hizmet Ücreti: 299 TL+ (KDV) =Toplam: 561.71 TL+ KDV’ dir.
Türk Patent Karara İtiraz Ücreti

Türk Patent Karara İtiraz Ücreti

Marka: Etkin Patent

Resmi Ücret + Harclar:₺262.71 + (KDV)

Hizmet Ücreti:₺299 + (KDV)

Toplam: ₺561.71 + (KDV)

Sepete Ekle

Türk Patent ve Marka Kurumu re'sen ve/veya üçüncü taraflarca yapılan itirazla sonucunda verilen KISMİ ve/veya TÜMDEN RED kararlarına itiraz başvurularını buradan yapabilirsiniz.

Marka tescil başvuruları Etkin Patent tarafından yapılmış başvurular için olası kısmi veya tümden ret kararları önceden belirlendiği için mutlaka önceden hukuki altyapısı hazırlanmış ve/veya muhtemel sonuçları ve yol haritası önceden müvekkile raporlanmıştır.

Sadece Müvekkillerimiz değil bir başkası tarafından yapılmış marka tescil başvurularının kısmi ve tümden RED kararlarına itiraz işlemlerini de yürütmekteyiz.

Etkin Patent olarak ilgili kısmi veya tümden RET gerekçelerini bertaraf eder bilgi, belge ve hukuki argümanlar var ise müvekkile itiraz önerilir. Türk Patent ve Marka Kurumu' nun RET kararına itiraz etmeden önce muhtemel sonuçlar mutlaka müvekkile raporlanır.

Etkin Patent sadece ilgili itiraz hizmet ücretleri için her karar için itirazı önermez. Müvekkil lehine sonuçlanma ihtimali olan ve sonuçları önceden öngörülmüş kararlara itirazları önerir ve bu itirazlar oldukça deneyimli marka vekili Avukatlarımızca hazırlanır.

Türk Patent ve Marka Kurumu re'sen RET kararlarına ve/veya bir başvuruya üçüncü taraflarca yapılan itirazlar sonucnda verilmiş kısmi veya tümden RET kararlarına YİDK nezdinde yapılacak itirazlar da mutlaka RET gerekçelerini gerçek anlamda ortadan kaldıracak hukuki argumanlar, Yargıtay içtihatları, YİDK emsal kararları, TRİPS kararları dahil uluslararası kabul görmüş

tüm içtihatlar taranarak redden geri dönüş olanakları titizlikle aranır. Bunun sonucunda gerçek anlamda lehe oluşacak bir karar öngörülmüş ise itiraz önerilir. Dahası yeteri derecede belge ve hukuki argümanlara rağmen olası YİDK RET kararının iptali için Fikri ve Sınai Mülkiyet Mahkemelerinde açılması olası YİDK İPTAL davasının da altyapısı hazırlanmak durumundadır.

Örneğin bir müvekkil adına hem itirazlar birimi hem de YİDK nezdinde yaptığımız itirazlarda öne sürdüğümüz dört hukuki gerekçelerimizin tümünün reddedilmesi üzerine Ankara Fikri ve Sınai Mülkiyet Mahkemeleri' nde açtığımız YİDK iptal davasında Yüce Mahkeme dört gerekçemizin tamamını haklı bularak ilgili YİDK kararını iptal etmiştir.

İtirazlar ve dava süreçleri kimi durumlarda 3-5 yıl gibi uzun sürelerde sonuçlandığı düşünüldüğünde yanlış ve sonuçları öngörülmemiş ve nihai olarak da müvekkil adına lehe sonuç alınmamışsa telafisi oldukça güç zararlar oluşabilir.

Bu zararlardan ve markaya yaptığınız yatırımların heba olmaması için Etkin Patent' in deneyimli marka vekillerinden itirazlar öncesi görüş almanızı öneriyoruz.

Muhtemel sonuçları gerekçeleriyle birlikte net olarak öngörmek ve bunu olduğu gibi müvekkile paylaşmak yetenek, bilgi, birikim ve deneyim gerektirir. ihtimalleri sıralamak ve çeşitli bahaneler üretmek ise işin ehli olmadığını gösterir.

İtirazlar kim yaparsa yapsın muhtemel sonuçlarını mutlaka yazılı olarak vekillerinizden almanızı öneriyoruz. Dahası sadece başvuru yapan vekil firmadan değil diğer bir vekil firmadan da görüş alarak karar vermek daha yararlı olacaktır.

Kurum Kararlarına İtiraz Fiyatlarının Ayrıntıları Şu Şekildedir;

Hizmet TürüResmi Ücretler+HarçlarHizmet FiyatlarıToplam
Türk Patent Kararlarına İtirazlar310 TL (KDV Dahil)299 TL+KDV663 TL (KDV Dahil)

Kurum Kararlarına İtiraz İçin Gerekli Belgeler

1 Vekaletname ( Noter tastiği gerekmez. E-posta ve/veya Faks üzerinden gönderilebilir. )

2 İtiraza konu marka bilgileri